Doktorandi

Intenzívny kurz pre doktorandov na UVLF v Košiciach

V dňoch 13. – 26. júna 2016 sa na UVLF v Košiciach uskutočnil intenzívny kurz pre doktorandov z partnerskej NORD Universitet. 14-dňový kurz poskytol účastníkom dobrú platformu pre získanie poznatkov z oblasti výživy zvierat, fyziológie, imunológie a patológie. Teoretickú časť dopĺňali hlavne praktické cvičenia v laboratórnych technikách a 2-dňová exkurzia do Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne a rybochovného zariadenia v Bielom Potoku.

Kurz 1  Kurz 2  Kurz 3  Kurz 4

 

SVK
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Poskytovatelia grantu nenesú zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, nakoľko ide výlučne o názory prijímateľa/partnera