Záverečné stretnutie projektového tímu v Bodø, 17. – 21.8.2016

V dňoch 17. – 21.08.2016 sa na partnerskej Nord University uskutočnilo záverečné stretnutie projektového tímu. Okrem dokončenia prípravy akreditačného spisu pre spoločný doktorandský študijný program „Zdravie a welfare vodných živočíchov“ a prerokovania finančných a administratívnych otázok spojených s ukončením projektu sa v rámci stretnutia uskutočnila aj záverečná konferencia, na ktorej sme vyhodnotili realizáciu projektových aktivít a stanovili si ciele po ich ukončení. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu a tešíme sa na ďalšiu, veríme, že rovnako úspešnú, spoluprácu.

Closing conference - photo