Kontakty

UVLF Košice

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. (koordinátorka projektu)
E-mail koordinátorky: zita.faixova@uvlf.sk
Adresa koordinátorky:
Rektorát
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
Slovenská republika

NORD - logo

prof. Grete Lysfjord
E-mail kontaktnej osoby: grete.lysfjord@uin.no
Adresa kontaktnej osoby:
Faculty of Biosciences and Aquaculture
Mørkvedtråkket 30, 8049  Bodø
Norway

Administrácia projektu
Oddelenie projektovej spolupráce UVLF
E-mail: ivana.pahulyiova@uvlf.sk, bianka.shymanska@uvlf.sk
Adresa:
Oddelenie projektovej spolupráce
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
Slovenská republika

SVK
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Poskytovatelia grantu nenesú zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, nakoľko ide výlučne o názory prijímateľa/partnera