Výsledky a výstupy

 

SVK
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Poskytovatelia grantu nenesú zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, nakoľko ide výlučne o názory prijímateľa/partnera